ഇ ശ്രം പദ്ധതി രജിസ്ട്രേഷൻ സമ്പൂർണ വിവരണം |e shram card registration malayalam

eshram കാർഡ് അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ, ഇ ശ്രം പദ്ധതി, ഇ ശ്രം കാർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഇ ശ്രം കാർഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

e shram card registration malayalam

e shram card registration malayalam

eShram Yojana shramev Jayate: – പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം (Ministry Of Labor And Employment) അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണിത്, അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഇ പദ്ധതിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇ-ശ്രമം പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ, രാജ്യത്തെ ഏകദേശം 43.7 കോടി അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇ-ശ്രമം കാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കും, അതിലൂടെ അവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കും.

അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, എന്താണ് ഈ ഇ-ശ്രമം സ്കീം, ഇ-ശ്രം കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, ഇ-ശ്രം കാർഡ് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, എന്തൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഇ-ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്കവാറും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. അതിനാൽ ഈ ലേഖനം അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now

എന്താണ് ഇ ശ്രം പദ്ധതി (what is E shram scheme in malayalam)

ഇ-ശ്രം യോജന എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ്, അത് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ഓരോ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കും, വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒരു ദേശീയ ഡാറ്റാബേസ് ആയിരിക്കും, ഇതിന് കീഴിൽ, പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാകും.

ഇ ശ്രം കാർഡ് സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം, അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന ഏതൊരു പദ്ധതിയുടെയും ഭാഗമാകാൻ കഴിയും, അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ഈ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും, അതുവഴി തൊഴിലാളികൾക്ക്. അസംഘടിത മേഖലയ്ക്ക് നേരിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും, ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും.

ഇ ശ്രം പദ്ധതി ഹൈലൈറ്റുകൾ

പദ്ധതിയുടെ പേര്ഇ-ശ്രം യോജന
തുടങ്ങിയത്കേന്ദ്ര സർക്കാർ
വകുപ്പ്തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം (Labour and Employment Dept)
ഗുണഭോക്താവ്രാജ്യത്തെ എല്ലാ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളും
നേട്ടംരജിസ്ട്രേഷനുശേഷം എല്ലാ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെയും നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം
ലക്ഷ്യംദേശീയ തലത്തിൽ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഡാറ്റാബേസ് ശേഖരണം
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിഓൺലൈൻ / ഓഫ്‌ലൈൻ
ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ14434
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്Click Here

അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

 • ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ
 • കർഷകത്തൊഴിലാളി
 • മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
 • മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ
 • ബീഡി തെറുക്കുന്നവർ
 • ലെവലിംഗും പാക്കിംഗും ചെയ്യുന്നവർ
 • കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ
 • തുകൽ തൊഴിലാളികൾ
 • നെയ്ത്തുകാർ
 • ഉപ്പ് തൊഴിലാളികൾ
 • ചെങ്കൽച്ചൂളകളിലേയും പാറമടകളിലേയും തൊഴിലാളികൾ
 • മരംമുറി തൊഴിലാളികൾ

എന്താണ് NDUW ? എന്താണ് e shram card

NDUW യുടെ മുഴുവൻ പേര് National Database of Uncategorized Workers എന്നാണ്, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ദേശീയ ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നു, അതിന് കീഴിൽ ഇഷ്‌റാം പോർട്ടൽ വികസിപ്പിക്കുകയും യുഎഎൻ കാർഡ് സ്കീം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

 • തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ ദേശീയ ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നു.
 • അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ സൗകര്യമുണ്ട്.
 • ️ ഓരോ UW (Uncategorized Work) ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നൽകും, അത് UAN കാർഡ്, NDUW കാർഡ്, eshram കാർഡ് ആയിരിക്കും.

E shram ആനുകൂല്യങ്ങൾ: പ്രധാന സവിശേഷതകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ (e shram benefits: Key Features, registration)

 • രാജ്യത്തെ ഏകദേശം 476 കോടി അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഈ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാകും, ആവശ്യമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
 • രാജ്യത്തെയും സംഘടിത മേഖലയിലെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും എല്ലാത്തരം സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെയും ആനുകൂല്യം നൽകും, ഇതിനായി അവർ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
 • ഇ ശ്രം പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ, തൊഴിലാളികളെയും വീട്ടുജോലിക്കാരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് എല്ലാവിധത്തിലും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും.
 • 12 അക്ക യൂണിറ്റ് നമ്പറുള്ള ഇ-ശ്രമം പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇ ശ്രം കാർഡ് നൽകും.
 • യുഎഎൻ കാർഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്‌ത ശേഷം, എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ ജോലിയുടെയും വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ സർക്കാരിന് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയും.
 • NDUW കാർഡിലെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തൊഴിലാളികൾക്കായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സഹായിക്കും.

ഇ ശ്രം പദ്ധതി യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം (Eshram Scheme Eligibility Criteria)

 • അപേക്ഷകന്റെ പ്രായം 15-59 വയസ്സിനിടയിൽ ആയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകൻ ആദായ നികുതിദായകനാകരുത്.
 • അപേക്ഷകൻ EPFO യിലോ ESIC യിലോ അംഗമായിരിക്കരുത്.
 • അപേക്ഷകൻ സംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളിയായിരിക്കണം

ഇ ശ്രം പോർട്ടൽ 2022 രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക്

E shram കാർഡ് അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ, UAN ​​കാർഡ്, NDUW കാർഡ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ eshram.gov.in എന്ന ഇ ശ്രം പോർട്ടലിലേക്ക് പോകണം.
 • നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ, അതിന്റെ ഹോംപേജ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇ ശ്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കാണാൻ കഴിയും.
 • ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകുകയും തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാപ്‌ച കോഡ് നൽകുകയും OTP അയയ്ക്കുക എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. (ഓൺലൈനായി സ്വയം രജിസ്ട്രേഷനായി, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ആധാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക)
 • നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ലഭിച്ച OTP നൽകും, അതിനുശേഷം ഇ-ശ്രാം കാർഡ് സ്വയം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കും. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ.

ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം.

 1. Personal Information
 2. Address
 3. Education Qualification
 4. Bank Details
 5. Occupation
 6. Previews Self-declaration
 7. UAN Card Download And Print

എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയ ശേഷം, നിങ്ങളുടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് UAN കാർഡ് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

Read more:

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now