കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന്|Kerala Lottery Result Today 2-5-2022 Winwin W-666 Winners List Live 3 PM

Kerala Lottery Result Today 2-5-2022 Winwin W-666 Winners

Kerala Lottery Result Today 2-5-2022 Winwin W-666
Kerala Lottery Result Today 2-5-2022 Winwin W-666

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച്ചകളില്‍ നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് വിന്‍-വിന്‍. വിന്‍-വിന്‍ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് 40 രൂപയാണ് വില. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8,000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 5,000 രൂപയില്‍ താഴെ സമ്മാനം ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഏതു ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5,000 രൂപയില്‍ കൂടുതലാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളുമായി ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ചെല്ലണം. സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ കാണാം.

Kerala Lottery Result Today കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന് തത്സമയം പരിശോധിക്കാം 2 may 2022. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ Winwin W-666 വിജയിയുടെ പേര് ഓൺലൈനിൽ കേരള ലോട്ടറി ഫലം വിജയിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകൾ. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:05 ന് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലത്തിന്റെ തത്സമയ പ്രഖ്യാപനം ആരംഭിക്കുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വിജയിയുടെ പേരുകളും നമ്പറുകളും കാണിക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ദിവസവും വൈകുന്നേരം 4:00 മണിക്ക് നൽകും.

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now

ഈ പേജിലൂടെ, വിൻ-വിൻ, ശ്രീ ശക്തി, അക്ഷയ, കാരുണ്യ പ്ലസ്, നിർമ്മൽ, കാരുണ്യ എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള എല്ലാ പ്രതിവാര ലോട്ടറികൾക്കുമായുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 2022 ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാം. പ്രതിദിന കേരള ലോട്ടറി ചാർട്ടിന് പുറമെ, ക്രിസ്റ്റ്മാൻ ന്യൂ ഇയർ ബമ്പർ, വേനൽ, വിഷു, മൺസൂൺ, തിരുവോണം, പൂജ ബമ്പർ തുടങ്ങിയ ബമ്പർ ലോട്ടറികൾക്കായുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലവും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം.

Kerala Lottery Result Today 2-5-2022 Winwin W-666 Winners

ഒന്നാം സമ്മാനം – Rs 7500000/-
WG 354473 (കോട്ടയം)
സമാശ്വാസ സമ്മാനം – Rs 8000/-
WA 354473 WB 354473
WC 354473 WD 354473
WE 354473 WF 354473
WH 354473 WJ 354473
WK 354473 WL 354473 WM 354473
രണ്ടാം സമ്മാനം – Rs 500000/-
WG 493890 (കരുനാഗപ്പള്ളി)
മൂന്നാം സമ്മാനം – Rs 100000/-
WA 679118
WB 504855
WC 589977
WD 741925
WE 797427
WF 279215
WG 914917
WH 224547
WJ 458315
WK 156725
WL 529960
WM 239784
നാലാം സമ്മാനം – Rs 5000/-
0842  2162  3212  3254  3442  3580  3689  3783  3817  4143  4163  6141  7171  7180  7185  9536  9867  9959
അഞ്ചാം സമ്മാനം – Rs 2000/-
0529  0864  1212  3063  3205  6214  6216  6480  6560  8009
ആറാം സമ്മാനം – Rs 1000/-
1369  1552  1633  2182  2890  4710  4942  5018  5692  8454  8463  8499  9660  9983
ഏഴാം സമ്മാനം – Rs 500/-
0044  0551  0600  0666  0749  0757  0912  1042  1106  1197  1356  1604  1630  1768  1808  1867  1878  2097  2683  2859  2905  2932  2950  3174  3343  3376  3423  3427  3721  3826  4203  4240  4247  4469  4619  4699  4971  5024  5133  5192  5553  5589  5603  5677  5836  5893  5967  5980  6288  6353  6354  6358  6377  6492  6793  6833  6960  7108  7132  7602  7649  7729  7756  8277  8286  8311  8388  8475  8609  8633  8846  8850  8900  8951  9091  9260  9314  9328  9460  9754  9816  9965
എട്ടാം സമ്മാനം – Rs 100/-
2730  0812  8370  5029  5644  9767  7367  8941  0476  1153  6434  3919  7027  7284  1485  9805  4588  8701  5824  1063  5377  7186  1553  6025  0213  3229  6238  7308  8572  1678  7477  1148  0334  3760  2071  0094  0053  4047  6813  6821  1963  4208  3874  4565  9541  3119  4575  4488  9080  3541  9636  4918  9473  0966  6591  8704  6212  7157  4507  5204  8853  2253  6727  9837  1556  4513  1133  6130  9056  5462  4599  9503  4430  4086  1626  1912  7983  2786  8503  7839  6122  6287  4512  6062  3105  8453  6024  3926  6999  0507  1816  1013  4384  8089  3048  1756  6997  4066  4235  5164  9846  1236  0684  1251  6452  1605  4040  8419  0736  3909  9820  7028  0068  0224  8326  5737  6028  2720

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന്|Kerala Lottery Result Today 2-5-2022 Winwin W-666 Winners List PDF Download free

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു ലോട്ടറി പ്രോഗ്രാമാണ്. 1967-ൽ, കേരള സർക്കാരിന്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇത്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതാണ്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൽക്ഷണം പിന്തുടരുകയും ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രശസ്തമാവുകയും ചെയ്തു.

ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ ചില ക്രമരഹിത നമ്പറുകൾ എടുക്കുന്നു. മുകളിലെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സമ്മാന തുക ടിക്കറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, പ്രതിഫലം അഭികാമ്യമാണ്, പക്ഷേ അപകടസാധ്യതയും അങ്ങനെയാണ്, വിജയിക്കുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കണം.

Winwin W-666 കേരള ലോട്ടറി ഫലം 2022 പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഓരോ പ്രതിവാര ലോട്ടറിയുടെയും കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് അതത് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതിയിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു. ലോട്ടറി വകുപ്പ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം കേരള ലോട്ടറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4:30 ന് പിഡിഎഫ് ഫയലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വിജയികളുടെ എണ്ണം ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.

Winwin W-666 സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

 • അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.keralalotteries.com സന്ദർശിക്കുക
 • തുടർന്ന്, ഹോംപേജിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള “ലോട്ടറി ഫലം – കേരള ലോട്ടറി ഫലം” ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഏറ്റവും പുതിയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം സമീപകാല എല്ലാ തീയതികളിലെയും പട്ടികയിൽ കാണിക്കും.
 • ഇന്നത്തെ കേരള Winwin W-666 ലോട്ടറി ഫലങ്ങളുടെ ഫയൽ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും.
 • പ്രത്യേക ലോട്ടറി പേരിന്റെ വശത്ത് ലഭ്യമായ “View” എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • തുടർന്ന്, കേരള ലോട്ടറി വിജയികളുടെ പേരുകൾ അവരുടെ നമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു PDF ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും.

1967-ൽ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ സ്വകാര്യ ലോട്ടറികളും നിരോധിച്ചു, ലോട്ടറി ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ കേരള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. പുതിയ വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ആശയം അന്നത്തെ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന പി. കെ.കുഞ്ഞു സാഹിബ്’. ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

More Search about Winwin Kerala Lottery Result Today

 • kerala lottery result today 2021 today win win
 • kerala lottery result today win
 • kerala lottery result today win number
 • kerala lottery result today win win bhagyakuri
 • kerala lottery result today win win live stream online
 • kerala lottery result today win win lottery online result
 • kerala lottery result today win win w 572
 • kerala lottery result today win win w 578
 • kerala lottery result today win win w 587
 • kerala lottery result today win win w 589
 • kerala lottery result today win win w 598
 • kerala lottery result today win win w 602
 • kerala lottery result today win win w557
 • kerala lottery result win win today guessing number
 • kerala lottery result yesterday win win today
 • kerala lottery win win result today 2021
 • kerala state win win lottery result today
 • kerala win win lottery result live
 • kerala win win lottery result monday
 • kerala win win lottery result number
 • kerala win win lottery result today 2020
 • kerala win win lottery result today live
 • kerala win win lottery results today
 • lottery result winwin
 • win win kerala lottery all result
 • win win kerala lottery result
 • win win kerala lottery result chart
 • win win kerala lottery result list
 • win win kerala lottery result today
 • win win kerala lottery result today 2020 today
 • win win kerala lottery result yesterday
 • win win lottery kerala lottery result today
 • win win lottery result today kerala lottery result today
 • win win lottery result today kerala w492
 • win win lottery ticket kerala lottery result today 2020
 • win win lottery ticket kerala lottery result today 2021 today
 • win win. lottery. result
 • winwin kerala lottery result today date
 • winwin kerala lottery result today dear
 • winwin kerala lottery result today dotkom
 • winwin kerala lottery result today download
 • winwin kerala lottery result today facebook
 • winwin kerala lottery result today for today
 • winwin kerala lottery result today free
 • winwin kerala lottery result today free download
 • winwin kerala lottery result today full
 • winwin kerala lottery result today hindi
 • winwin kerala lottery result today history
 • winwin kerala lottery result today home
 • winwin kerala lottery result today hotstar
 • winwin kerala lottery result today jackpot
 • winwin kerala lottery result today jackpot result
 • winwin kerala lottery result today jackpot result today
 • winwin kerala lottery result today july 2021
 • winwin kerala lottery result today karunya
 • winwin kerala lottery result today kerala
 • winwin kerala lottery result today kerala lottery result today
 • winwin kerala lottery result today kerala lottery result today live
 • winwin kerala lottery result today pdf
 • winwin kerala lottery result today pdf download
 • winwin kerala lottery result today print
 • winwin kerala lottery result today qr code
 • winwin kerala lottery result today qr code scanner
 • winwin kerala lottery result today quebec
 • winwin kerala lottery result today quezon
 • winwin kerala lottery result today quick view
 • winwin kerala lottery result today victers channel
 • winwin kerala lottery result today video
 • winwin kerala lottery result today view
 • winwin kerala lottery result today vishu
 • winwin kerala lottery result today xmas
 • winwin kerala lottery result today xmas 2021
 • winwin kerala lottery result today xmas bumper
 • winwin kerala lottery result today xmas bumper 202
 • winwin kerala lottery result today zambales
 • winwin kerala lottery result today zee keralam
 • winwin kerala lottery result today zodiac
WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now