കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന്|Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418 Winners List Live 3 PM

Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418

Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418
Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം.

Kerala Lottery Result Today 28.4.2022 Karunya Plus KN-418 കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന് തത്സമയം പരിശോധിക്കാം 28 ഏപ്രിൽ 2022. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ കാരുണ്യ plus KN-418 വിജയിയുടെ പേര് ഓൺലൈനിൽ കേരള ലോട്ടറി ഫലം വിജയിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകൾ. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:05 ന് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലത്തിന്റെ തത്സമയ പ്രഖ്യാപനം ആരംഭിക്കുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വിജയിയുടെ പേരുകളും നമ്പറുകളും കാണിക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ദിവസവും വൈകുന്നേരം 4:00 മണിക്ക് നൽകും.

ഈ പേജിലൂടെ, വിൻ-വിൻ, ശ്രീ ശക്തി, അക്ഷയ, കാരുണ്യ പ്ലസ്, നിർമ്മൽ, കാരുണ്യ എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള എല്ലാ പ്രതിവാര ലോട്ടറികൾക്കുമായുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 2022 ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാം. പ്രതിദിന കേരള ലോട്ടറി ചാർട്ടിന് പുറമെ, ക്രിസ്റ്റ്മാൻ ന്യൂ ഇയർ ബമ്പർ, വേനൽ, വിഷു, മൺസൂൺ, തിരുവോണം, പൂജ ബമ്പർ തുടങ്ങിയ ബമ്പർ ലോട്ടറികൾക്കായുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലവും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം.

Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418 Winners List Live

Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418

1st Prize – ₹80,00,000/-
PL 679285 (നെയ്യാറ്റിൻകര)
Consolation Prize – ₹8,000/-
PA 679285  PB 679285
PC 679285  PD 679285
PE 679285  PF 679285
PG 679285  PH 679285
PJ 679285  PK 679285  PM 679285
2nd Prize – ₹10,00,000/-
PJ 137294 (നെയ്യാറ്റിൻകര)
3rd Prize – ₹1,00,000/-
PA 755668 (കരുനാഗപ്പള്ളി)
PB 304748 (അടിമലി)
PC 661621 (കരുനാഗപ്പള്ളി)
PD 923895 (പുനലൂർ)
PE 568917 (കൊല്ലം)
PF 574453 (പുനലൂർ)
PG 803196 (കട്ടപ്പന)
PH 635304 (തിരുവനന്തപുരം)
PJ 283500 (ചിറ്റൂർ)
PK 760278 (എറണാകുളം)
PL 948898 (പട്ടാമ്പി)
PM 514165 (ഇരിങ്ങാലക്കുട)
4th Prize – ₹5,000/-
1051  1594  1669  1999  2082  2698  3042  4026  6057  6503  7106  7164  7598  7783  8429  8431  8591  9379
5th Prize – ₹1,000/-
0061  0068  1358  1620  1821  2040  2680  2934  3402  3628  3732  3741  3946  4696  5219  5256  5729  6264  6592  6699  6984  7255  7385  7456  7464  7613  7705  7803  8715  8777  8935  9154  9431  9980
6th Prize – ₹500/-
0074  0361  0477  0478  0548  1015  1094  1263  1329  1456  1617  1634  1677  1691  1920  2334  2373  2540  2588  2617  2706  2951  3011  3052  3126  3263  3312  3398  3494  3620  3744  3834  3936  4072  4099  4787  4951  5072  5266  5366  5438  5493  5638  5735  5831  5851  5913  6000  6069  6146  6150  6166  6253  6305  6396  6415  6915  6937  7026  7100  7381  7438  7457  7485  7895  7942  8447  8626  8627  8782  8854  8901  9004  9086  9218  9318  9460  9696  9877  9894
7th Prize – ₹100/-
0098  0109  0256  0260  0261  0428  0458  0499  0610  0870  0871  0972  1251  1379  1384  1644  1651  1688  1709  1719  1766  1824  1843  1885  1901  1907  2024  2067  2083  2258  2310  2346  2395  2418  2436  2465  2657  2690  2700  2742  2757  2789  2833  2840  2993  2997  3245  3372  3446  3456  3472  3523  3570  3647  3683  3855  4010  4142  4144  4167  4185  4244  4375  4453  4520  4524  4947  5027  5166  5267  5311  5323  5564  5590  5682  5689  5726  5762  5799  5819  5984  6003  6008  6034  6133  6148  6303  6343  6494  6643  6683  6804  6825  7006  7036  7202  7208  7222  7358  7388  7468  7528  7644  7682  7798  7902  7919  8017  8122  8179  8454  8510  8698  9024  9033  9046  9159  9481  9552  9635  9654  9680  9778  9792  9814
സമ്മാന ജേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളുമായി വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു
സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ വിജയിച്ച ടിക്കറ്റുകൾ 30 ദിവസത്തിനകം സറണ്ടർ ചെയ്യുക
.

Kerala Lottery Result Today 28.4.2022 Karunya Plus KN-418 Winners List PDF DOWNLOAD

Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു ലോട്ടറി പ്രോഗ്രാമാണ്. 1967-ൽ, കേരള സർക്കാരിന്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇത്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതാണ്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൽക്ഷണം പിന്തുടരുകയും ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രശസ്തമാവുകയും ചെയ്തു.

ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ ചില ക്രമരഹിത നമ്പറുകൾ എടുക്കുന്നു. മുകളിലെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സമ്മാന തുക ടിക്കറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, പ്രതിഫലം അഭികാമ്യമാണ്, പക്ഷേ അപകടസാധ്യതയും അങ്ങനെയാണ്, വിജയിക്കുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കണം.

കാരുണ്യ plus KN-418 കേരള ലോട്ടറി ഫലം 2022 പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418

ഓരോ പ്രതിവാര ലോട്ടറിയുടെയും കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് അതത് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതിയിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു. ലോട്ടറി വകുപ്പ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം കേരള ലോട്ടറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4:30 ന് പിഡിഎഫ് ഫയലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വിജയികളുടെ എണ്ണം ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.

കാരുണ്യ plus KN-418 കേരള ലോട്ടറി ഫലംസ്വയം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:Kerala Lottery Result Today 28-4-2022 Karunya Plus KN-418

 • അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.keralalotteries.com സന്ദർശിക്കുക
 • തുടർന്ന്, ഹോംപേജിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള “ലോട്ടറി ഫലം – കേരള ലോട്ടറി ഫലം” ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഏറ്റവും പുതിയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം സമീപകാല എല്ലാ തീയതികളിലെയും പട്ടികയിൽ കാണിക്കും.
 • ഇന്നത്തെ കേരള കാരുണ്യലോട്ടറി ഫലങ്ങളുടെ ഫയൽ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും.
 • പ്രത്യേക ലോട്ടറി പേരിന്റെ വശത്ത് ലഭ്യമായ “View” എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • തുടർന്ന്, കേരള ലോട്ടറി വിജയികളുടെ പേരുകൾ അവരുടെ നമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു PDF ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും.

1967-ൽ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ സ്വകാര്യ ലോട്ടറികളും നിരോധിച്ചു, ലോട്ടറി ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ കേരള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. പുതിയ വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ആശയം അന്നത്തെ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന പി. കെ.കുഞ്ഞു സാഹിബ്’. ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന് 27 April 2022|Kerala Lottery Result Today 27 April 2022 Akshaya AK 546 Winning Numbers Update

More search about Kerala lottery result today

 • kerala lottery result today thangam
 • kerala lottery result today thiruvonam bumper
 • kerala lottery result today time
 • kerala lottery result today today
 • kerala lottery result today tomorrow
 • kerala lottery result today unsold number
 • kerala lottery result today updated
 • kerala lottery result today video
 • kerala lottery result today view
 • kerala lottery result today vishu bumper
 • kerala lottery result today vishu bumper 2021
 • kerala lottery result today w 649
 • kerala lottery result today w651
 • kerala lottery result today w652
 • kerala lottery result today w653
 • kerala lottery result today w654
 • kerala lottery result today w656
 • kerala lottery result today w665
 • kerala lottery result today win win bhagyakuri
 • kerala lottery result today win win live stream online
 • kerala lottery result today win win lottery
 • kerala lottery result today winwin
 • kerala lottery result today y
 • kerala lottery result today yesterday
 • kerala lottery result today youtube
 • kerala lottery result u
 • kerala lottery result university
 • kerala lottery result up
 • kerala lottery result upcoming
 • kerala lottery result update
 • kerala lottery result today hindi
 • kerala lottery result today image
 • kerala lottery result today in akshaya
 • kerala lottery result today in malayalam
 • kerala lottery result today in pdf
 • kerala lottery result today in tamil
 • kerala lottery result today index
 • kerala lottery result today info
 • kerala lottery result today j
 • kerala lottery result today jackpot
 • kerala lottery result today ji
 • kerala lottery result today karunya
 • kerala lottery result today karunya bhagyakuri
 • kerala lottery result today karunya plus
 • kerala lottery result today karunya plus 367
 • kerala lottery result today kerala lottery
 • kerala lottery result today kn 402
 • kerala lottery result today kn 413
 • kerala lottery result today kn 417
 • kerala lottery result today kn 418
 • kerala lottery result today kr 531
 • kerala lottery result today list
 • kerala lottery result today live
 • kerala lottery result today live 3pm
 • kerala lottery result today live 3pm chart today
 • kerala lottery result today live 3pm chart today result today
 • kerala lottery result today live 3pm today result today live
 • kerala lottery result today live 3pm video
 • kerala lottery result today live akshaya
 • kerala lottery result today live news
 • kerala lottery result today live pdf download
 • kerala lottery result today live tv channel
 • kerala lottery result today live video
 • kerala lottery result today lucky number
 • kerala lottery result today m
 • kerala lottery result today machine number
 • kerala lottery result today malayalam
 • kerala lottery result today march 1
 • kerala lottery result today march 2022
 • kerala lottery result today monday
 • kerala lottery result today monsoon bumper
 • kerala lottery result today monthly chart
 • kerala lottery result today morning
 • kerala lottery result today nirmal
 • kerala lottery result today nirmal bhagyakuri
 • kerala lottery result today nr 257
 • kerala lottery result today nr 258
 • kerala lottery result today nr 259
 • kerala lottery result today nr 264
 • kerala lottery result today nr 267
 • kerala lottery result today nr 269
 • kerala lottery result today nr 273
 • kerala lottery result today number
 • kerala lottery result today o
 • kerala lottery result today official
 • kerala lottery result today official site
 • kerala lottery result today official website
 • kerala lottery result today old
 • kerala lottery result today oneindia
 • kerala lottery result today online
 • kerala lottery result today online check
 • kerala lottery result today only
 • kerala lottery result today org.in
 • kerala lottery result today out
 • kerala lottery result today p
 • kerala lottery result today palakkad
 • kerala lottery result today pdf
 • kerala lottery result today pdf download
 • kerala lottery result today pdf file
 • kerala lottery result today pdf file download
 • kerala lottery result today photo
 • kerala lottery result today please
 • kerala lottery result today pooja bumper
 • kerala lottery result today price
 • kerala lottery result today print
 • kerala lottery result today print number
 • kerala lottery result today q
 • kerala lottery result today qr code
 • kerala lottery result today qr code scanner
 • kerala lottery result today quick view
 • kerala lottery result today r
 • kerala lottery result today result chart
 • kerala lottery result today result number
 • kerala lottery result today result today
 • kerala lottery result today result today live
 • kerala lottery result today result today live draw result today
 • kerala lottery result today result today live tv
 • kerala lottery result today result today live tv online today
 • kerala lottery result today rosa
 • kerala lottery result today scan
 • kerala lottery result today seminars only
 • kerala lottery result today seminarsonly
 • kerala lottery result today ss 292
 • kerala lottery result today ss 293
 • kerala lottery result today ss 309
 • kerala lottery result today ss-282
 • kerala lottery result today ss-2822 download
 • kerala lottery result today ss310
 • kerala lottery result today sthree sakthi lottery result today
 • kerala lottery result today summer bumper
 • kerala lottery result today t
 • kerala lottery result today tamil
 • kerala lottery result today tamil job
 • kerala lottery result today tamilan job
 • kerala lottery result today tamilan jobs
 • kerala lottery result today tamilnadu
 • kerala lottery result hacking app
 • kerala lottery result hero theme onam
 • kerala lottery result history
 • kerala lottery result home
 • kerala lottery result how to calculate
 • kerala lottery result index today
 • kerala lottery result jackpot today video
 • kerala lottery result january 2021
 • kerala lottery result january 3
 • kerala lottery result july 2018 chart
 • kerala lottery result july 2020 chart
 • kerala lottery result list 2020
 • kerala lottery result list today live
 • kerala lottery result manorama today
 • kerala lottery result of today
 • kerala lottery result on money
 • kerala lottery result online today
 • kerala lottery result queen
 • kerala lottery result quick search
 • kerala lottery result start
 • kerala lottery result time
 • kerala lottery result today
 • kerala lottery result today 10
 • kerala lottery result today 2020 download
 • kerala lottery result today 2020 live today online
 • kerala lottery result today 2020 today
 • kerala lottery result today 2020 today result
 • kerala lottery result today 2021 today
 • kerala lottery result today 2021 today karunya plus
 • kerala lottery result today 2021 today result today
 • kerala lottery result today 2021 today result today live
 • kerala lottery result today 2022
 • kerala lottery result today 24
 • kerala lottery result today 26
 • kerala lottery result today 26 4 22
 • kerala lottery result today 27 4 22
 • kerala lottery result today 3 o’clock
 • kerala lottery result today 6 digit number
 • kerala lottery result today a
 • kerala lottery result today ak 518
 • kerala lottery result today ak 520
 • kerala lottery result today ak 527
 • kerala lottery result today ak 534
 • kerala lottery result today ak 541
 • kerala lottery result today ak533
 • kerala lottery result today ak542
 • kerala lottery result today ak545
 • kerala lottery result today ak546
 • kerala lottery result today akshaya
 • kerala lottery result today akshaya bhagyakuri
 • kerala lottery result today app
 • kerala lottery result today app download
 • kerala lottery result today baga mitra
 • kerala lottery result today bhagyakuri
 • kerala lottery result today bomber
 • kerala lottery result today br
 • kerala lottery result today br 75
 • kerala lottery result today br 81
 • kerala lottery result today br 82
 • kerala lottery result today br 83
 • kerala lottery result today br 84
 • kerala lottery result today bumper
 • kerala lottery result today bumper 2021
 • kerala lottery result today by
 • kerala lottery result today chance number
 • kerala lottery result today chart
 • kerala lottery result today chart 2018 download
 • kerala lottery result today chart 2019 download
 • kerala lottery result today chart 2021
 • kerala lottery result today chart 2022
 • kerala lottery result today chart download
 • kerala lottery result today check
 • kerala lottery result today christmas
 • kerala lottery result today christmas new year bumper
 • kerala lottery result today christmas new year bumper 2022
 • kerala lottery result today co.in
 • kerala lottery result today coming
 • kerala lottery result today dear
 • kerala lottery result today details
 • kerala lottery result today dotkom
 • kerala lottery result today download
 • kerala lottery result today download pdf
 • kerala lottery result today draw no
 • kerala lottery result today evening
 • kerala lottery result today facebook
 • kerala lottery result today fax
 • kerala lottery result today first prize
 • kerala lottery result today first prize number
 • kerala lottery result today full list
 • kerala lottery result today gov
 • kerala lottery result today guessing 3 number
 • kerala lottery result today guessing 4 number
 • kerala lottery result today guessing number
 • kerala lottery result today guessing number 100
 • kerala lottery result today guessing number 4 digit
 • kerala lottery result today guessing number facebook
 • kerala lottery result today guessing number facebook pondicherry group
 • kerala lottery result today guessing number fb
 • kerala lottery result today guessing number fb list
 • kerala lottery result today guessing number fb list today live
 • kerala lottery result today guessing number live
 • kerala lottery result today guessing number prediction
 • kerala lottery result today guessing number whatsapp group
 • kerala lottery result today guessing number youtube
 • kerala lottery result today h
 • kerala lottery result today hi