കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന് വിൻ വിൻ W-667|Kerala Lottery Result Today Win Win W-667 Winners List 09-05-2022 Live 3 PM

Kerala Lottery Result Today Win Win W-667

Kerala Lottery Result Today Win Win W-667
Kerala Lottery Result Today Win Win W-667

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Kerala Lottery Result Today കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന് തത്സമയം പരിശോധിക്കാം 9 മെയ് 2022. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ വിൻ വിൻ W-667 വിജയിയുടെ പേര്, ഓൺലൈനിൽ കേരള ലോട്ടറി ഫലം, വിജയിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകൾ. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:05 ന് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലത്തിന്റെ തത്സമയ പ്രഖ്യാപനം ആരംഭിക്കുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വിജയിയുടെ പേരുകളും നമ്പറുകളും കാണിക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ദിവസവും വൈകുന്നേരം 4:00 മണിക്ക് നൽകും.

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം ഇന്ന്|Kerala Lottery Result Today 29-4-2022 Nirmal NR-274 Winners List Live 3 PM

ഈ പേജിലൂടെ, വിൻ-വിൻ, ശ്രീ ശക്തി, അക്ഷയ, കാരുണ്യ പ്ലസ്, നിർമ്മൽ, കാരുണ്യ എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള എല്ലാ പ്രതിവാര ലോട്ടറികൾക്കുമായുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 2022 ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാം. പ്രതിദിന കേരള ലോട്ടറി ചാർട്ടിന് പുറമെ, ക്രിസ്റ്റ്മാൻ ന്യൂ ഇയർ ബമ്പർ, വേനൽ, വിഷു, മൺസൂൺ, തിരുവോണം, പൂജ ബമ്പർ തുടങ്ങിയ ബമ്പർ ലോട്ടറികൾക്കായുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലവും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം.

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now

Kerala Lottery Result Today Win Win W-667 Winners List 09-05-2022 Live 3 PM

LIVE-Kerala-Lottery-Result-Today
ഒന്നാം സമ്മാനം – Rs 7500000/-
WW 749821 (കണ്ണൂർ)
ഏജന്റിന്റെ പേര്: മനോജ് ടി
ഏജൻസി നമ്പർ: സി 3475
സമാശ്വാസ സമ്മാനം – Rs 8000/-
WN 749821  WO 749821
WP 749821  WR 749821
WS 749821  WT 749821
WU 749821  WV 749821
WX  749821  WY 749821  WZ 749821
രണ്ടാം സമ്മാനം – Rs 500000/-
WX 817749 (പത്തനംതിട്ട)
ഏജന്റിന്റെ പേര്: ഫൈസൽ ടി
ഏജൻസി നമ്പർ: H 3230
മൂന്നാം സമ്മാനം – Rs 100000/-
WN 997239
WO 417377
WP 783770
WR 469853
WS 189840
WT 570452
WU 988854
WV 174778
WW 164210
WX 215029
WY 477415
WZ 599425
നാലാം സമ്മാനം – Rs 5000/-
0023  0440  2379  3463  3998  4358  5247  5369  5908  6193  7079  7193  7814  8449  8619  8860  8927  9639
അഞ്ചാം സമ്മാനം – Rs 2000/-
0424  1418  2082  3726  5045  5186  6099  8273  9143  9525
ആറാം സമ്മാനം – Rs 1000/-
0448  0674  1486  3684  3854  4156  4204  4593  5425  6167  6368  7054  8035  9630
ഏഴാം സമ്മാനം – Rs 500/-
0004  0036  0100  0165  0211  0309  0464  0513  1045  1113  1114  1219  1426  1562  1810  1877  1928  1978  1985  2045  2430  2502  2782  2862  3681  3699  3702  3839  3852  3900  4301  4328  4478  4607  4612  4635  4804  4843  5048  5085  5199  5260  5272  5469  5645  5678  5840  5928  5936  6110  6255  6289  6377  6649  6657  6665  6682  6726  6778  6813  6889  7016  7230  7690  7824  7899  8052  8127  8134  8200  8274  8299  8614  8727  8848  9042  9246  9425  9477  9839  9847  9965
എട്ടാം സമ്മാനം – Rs 100/-
0035  0112  0127  0165  0276  0322  0327  0459  0620  0697  0741  0829  0864  0866  0900  1036  1065  1142  1313  1328  1506  1519  1625  1681  1807  1821  1856  1919  2139  2328  2329  2330  2360  2463  2504  2512  2589  2609  2699  2733  2771  2808  2840  2991  3125  3159  3235  3300  3356  3419  3422  3482  3626  3645  3647  3930  3979  4013  4037  4063  4065  4140  4245  4331  4468  4574  4862  4888  4914  5187  5249  5330  5510  5690  5731  5807  5819  5977  6033  6073  6092  6200  6374  6423  6514  6525  6585  6618  6650  6664  6744  6786  6969  6990  7240  7383  7473  7670  7820  7839  7939  7985  8098  8157  8297  8344  8394  8515  8529  8539  8569  8635  8654  8827  8882  8939  9101  9156  9181  9188  9379  9402  9519  9715  9747  9903  9928

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു ലോട്ടറി പ്രോഗ്രാമാണ്. 1967-ൽ, കേരള സർക്കാരിന്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇത്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതാണ്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൽക്ഷണം പിന്തുടരുകയും ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രശസ്തമാവുകയും ചെയ്തു.

ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ ചില ക്രമരഹിത നമ്പറുകൾ എടുക്കുന്നു. മുകളിലെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സമ്മാന തുക ടിക്കറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, പ്രതിഫലം അഭികാമ്യമാണ്, പക്ഷേ അപകടസാധ്യതയും അങ്ങനെയാണ്, വിജയിക്കുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കണം.

വിൻ വിൻ W-667 കേരള ലോട്ടറി ഫലം 2022 പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഓരോ പ്രതിവാര ലോട്ടറിയുടെയും കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് അതത് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതിയിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു. ലോട്ടറി വകുപ്പ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം കേരള ലോട്ടറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4:30 ന് പിഡിഎഫ് ഫയലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വിജയികളുടെ എണ്ണം ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.

വിൻ വിൻ W-667 കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

 • അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.keralalotteries.com സന്ദർശിക്കുക
 • തുടർന്ന്, ഹോംപേജിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള “ലോട്ടറി ഫലം – കേരള ലോട്ടറി ഫലം” ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഏറ്റവും പുതിയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം സമീപകാല എല്ലാ തീയതികളിലെയും പട്ടികയിൽ കാണിക്കും.
 • ഇന്നത്തെ Win Win W-667 ലോട്ടറി ഫലങ്ങളുടെ ഫയൽ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും.
 • പ്രത്യേക ലോട്ടറി പേരിന്റെ വശത്ത് ലഭ്യമായ “View” എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • തുടർന്ന്, കേരള ലോട്ടറി വിജയികളുടെ പേരുകൾ അവരുടെ നമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു PDF ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും.

1967-ൽ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ സ്വകാര്യ ലോട്ടറികളും നിരോധിച്ചു, ലോട്ടറി ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ കേരള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. പുതിയ വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ആശയം അന്നത്തെ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന പി. കെ.കുഞ്ഞു സാഹിബ്’. ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

More Search about win win Kerala Lottery Result Today

 • win win lottery result today list
 • win win lottery result today live
 • win win lottery result chart 2022
 • today kerala lottery result
 • win win lottery result today malayalam
 • 9 1 2022 kerala lottery result
 • kerala jackpot result today
 • kerala lottery result chart
 • kerala lottery result today malayalam
 • kerala lottery result today PDF Download
WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now