മഞ്ഞിൻ തൂവൽ മന്ദാരം പോൽ Manjin thooval aviyal song lyrics in malayalam free download 2022

Manjin thooval aviyal song lyrics in malayalam

ചിത്രം: അവിയൽ
ഗാനം: മഞ്ഞിൻ തൂവൽ മന്ദാരം പോൽ
സംഗീതം: ഷെറീത്ത്
വരികൾ: നിസാം ഹുസൈൻ
ഗായകർ: കെ എസ് ചിത്ര, ഉണ്ണി മേനോൻ

Manjin thooval aviyal song lyrics in malayalam
Manjin thooval aviyal song lyrics

Manjin thooval aviyal song lyrics in malayalam

(music)

മഞ്ഞിൻ തൂവൽ മന്ദാരം പോൽ
പൊന്നാമ്പൽ പോൽ ചേലേറുന്നു
പുതു മഞ്ഞിൻ നാണം പോൽ
പുലർ കാല മേഘം പോൽ
ഏതോ ഏതോ ഏതോ..
മോഹം പോലെ ….

ചന്തം ചിന്തും ചെല്ല കാറ്റേ
പൂവും ചൂടി വാ …
അത്തം പത്തിന് മുറ്റത്തെത്താൻ
പൂവും കൊണ്ടേ വാ…

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now

മഞ്ഞിൻ തൂവൽ മന്ദാരം പോൽ
പൊന്നാമ്പൽ പോൽ ചേലേറുന്നു….

(music)

ഇള വെയിൽ പുണരുമീ
കറുക തൻ നാമ്പിൻ തുമ്പിൻ മേൽ
കുളിരിലും പുളകമായ്
പുലരി തൻ തൂവൽ ചോരുന്നു

കനവേറി നില്കുന്നു തീരം
തിരി കാത്തു നില്കുന്നെൻ മോഹങ്ങൾ
ഇനിവരും ഇരവുകൾ
പുതു കനവറിയുവ തെന്നെന്നോ

ചന്തം ചിന്തും ചെല്ല കാറ്റേ
പൂവും ചൂടി വാ …
അത്തം പത്തിന് മുറ്റത്തെത്താൻ
പൂവും കൊണ്ടേ വാ…

മഞ്ഞിൻ തൂവൽ മന്ദാരം പോൽ
പൊന്നാമ്പൽ പോൽ ചേലേറുന്നു….

(music)

ലലലല. ലാ ലല ലലലല ലാ ലല..
ലാല ലല്ല ലാ ..ലലലല …..

(music)

ലലലല.ലലലല.

തൊടിയിലെ ശലഭമോ
മലരിതൾ മാറിൽ ചായുംപോൾ
മധുവിലും മധുരമേ
മൊഴികളോ പവിഴം തോൽക്കുന്നു..

വഴി കാത്തു നില്കും ഞാൻ എന്നെന്നും….
മിഴി വേകി നിൽക്കുന്നേൻ സ്വപ്‌നങ്ങൾ
അഴകിടും നിനവുകൾ
ഇനി അതിലലിയുവ തെന്നെ..

ചന്തം ചിന്തും ചെല്ല കാറ്റേ
പൂവും ചൂടി വാ …
അത്തം പത്തിന് മുറ്റത്തെത്താൻ
പൂവും കൊണ്ടേ വാ…

മഞ്ഞിൻ തൂവൽ മന്ദാരം പോൽ
പൊന്നാമ്പൽ പോൽ ചേലേറുന്നു….

പുതു മഞ്ഞിൻ നാണം പോൽ
പുലർ കാല മേഘം പോൽ
ഏതോ ഏതോ ഏതോ..
മോഹം പോലെ ….

ചന്തം ചിന്തും ചെല്ല കാറ്റേ
പൂവും ചൂടി വാ …
അത്തം പത്തിന് മുറ്റത്തെത്താൻ
പൂവും കൊണ്ടേ വാ…

മഞ്ഞിൻ തൂവൽ മന്ദാരം പോൽ
പൊന്നാമ്പൽ പോൽ ചേലേറുന്നു…

Credits: Manorama Music Songs

More Details

 • Film: Aviyal
 • Song: Manjin Thooval
 • Music: Sharreth
 • Lyrics: Nizam Hussain
 • Singers: KS Chithra, Unni Menon
 • Story, Screenplay & Direction: Shanil
 • Producer: Sujith Surendran
 • Executive Producer – Megha Mathew
 • Keyboard: Sharreth, Biju, Udayakumar D.M
 • Rhythm programming: Sachin
 • Flute: Nadhan
 • Veena: Haritha
 • Santoor: Seenu
 • Rhythm: Renjith, Sruthi, Jeyacha, Vedha
 • Choral Group: Alabala, Kamalaja, Feji Mani, Reshmi, Devu, Sruthi
 • Strings: Chennai Strings
 • Chello: Shekhar
 • Orchestra In charge: Vincent K.D
 • Recorded and Final Mixed at Krishna DigiDesign by A. P. Santhasekhar
 • DOP: Sudeep Elamon | Jimshi Khalid | Ravi Chandran | Gikku Jacob Peter
 • Film Editing: Rahman Muhammed Ali, Lijo Paul
 • Trailer Cuts: Donmax
 • Additional Trailer Cut: Ajay Das
 • Music: Sankar Sharma, Sharreth
 • Background Score: Sankar Sharma
 • Sound Design: Ranganath Ravee
 • Costume Designer: Nisar Rahmath
 • Art Director: Banglan
 • Makeup: Amal Chandran
 • Stunt Director: Shravan Satya, Shanil, Ravichandran
 • Finance Controller: Rajeesh Pathamkulam
 • Production Controller: Sasi Poduval
 • Project Designer: Badusha Nm
 • Chief Associate Director: Saigaul, Shafeer Khan
 • Associate Director: Joshy Medayil , Jayakrishnan
 • First Assistant Director: Allen Antony
 • Chief Associate Cameraman: Thampi Swathikumar, Riyas Shereef,
 • Stills: Mojin Thanavillayil
 • Sound Mixing: Boney M Joy
 • DI: Chalachithram
 • Colourist: Shanmugapandain
 • VFX: Mud House Movies
 • Title Design: Yellowtooth
 • Title Graphics: Coconut Brunch Creations
 • Starring: Sirajudeen Nazir | Joju George | Athmiya Rajan | Anaswara Rajan | Prashanth
 • Anjali Nair | Kethaki Narayanan | Shafeer Khan | Swathika Vinod

More Lyrics:

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now