കണ്ണിൽ പെട്ടോളേ…. തല്ലുമാല |kannil pettole lyrics in malayalam Thallumaala movie free Download 2022

Kannil pettole lyrics in malayalam

സിനിമ: തല്ലുമാല
ഗാനം: കണ്ണിൽ പെട്ടോളേ
സംഗീതം: വിഷ്ണു വിജയ്
വരികൾ: Mu.Ri, ഇർഫാന ഹമീദ്
ഗായകർ: വിഷ്ണു വിജയ്, ഇർഫാന ഹമീദ്

kannil pettole lyrics in malayalam
kannil pettole lyrics in malayalam

(music)

ഒരു ഫ്ലോ യിൽ സ്ലോ യിൽ നേരം
പോകും പോക്കിൽ പെട്ടൊനാണെ..

കണ്ണിൽ പെട്ടോളേ ഞാൻ
സൈഡിൽ നിന്നൊളാം..
നൈസ് ആയി നിന്നെ കണ്ടോളാം
ആ പുറകെ വന്നോളാം
പേര് പറഞ്ഞോളാം
നിന്നെ നേരിൽ അറിഞ്ഞോളാം..
പിന്നെ എൻ ഉള്ളു തുറന്നോളാം
മെല്ലെ നെഞ്ചിൽ പെട്ടൊളാം.

(music)

അള്ളാനേ നിന്നേ കണ്ടാൽ
മോരും കാച്ചി തേങ്ങാ ചോറിൽ
ബീഫും കൂട്ടി സേമിയ പായസം
തന്നൊരു ദിക്കിൽ

അള്ളാനേ നിന്നേ കണ്ടാൽ
മോരും കാച്ചി തേങ്ങാ ചോറിൽ
ബീഫും കൂട്ടി പപ്പടമോടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു
സേമിയ പായസം തന്നൊരു ദിക്കിൽ
കണ്ടൊരു നിന്നെ പോലെ തന്നേ..

(music)

വണ്ട് പറക്കണ കാത്
തുള്ളി തെറിക്കണ മായിട്ട്
പല്ല് പുളിക്കണ ശില്
പറ പറക്കണ് വായില്
മനതാരിൽ മാരിക്കാറിൽ
മഴവിൽ എരിയും ട്രിപ്പിൽ സെറ്റായ്

(music)

കണ്ണിൽ പെട്ടോളേ ഞാൻ
സൈഡിൽ നിന്നൊളാം..
നൈസ് ആയി നിന്നെ കണ്ടോളാം
ആ പുറകെ വന്നോളാം
പേര് പറഞ്ഞോളാം
നിന്നെ നേരിൽ അറിഞ്ഞോളാം..
പിന്നെ എൻ ഉള്ളു തുറന്നോളാം
മെല്ലെ നെഞ്ചിൽ പെട്ടൊളാം..

കണ്ണിൽ പെട്ടോളേ ഞാൻ
സൈഡിൽ നിന്നൊളാം..
നൈസ് ആയി നിന്നെ കണ്ടോളാം
ആ പുറകെ വന്നോളാം
പേര് പറഞ്ഞോളാം
നിന്നെ നേരിൽ അറിഞ്ഞോളാം..
പിന്നെ എൻ ഉള്ളു തുറന്നോളാം
മെല്ലെ നെഞ്ചിൽ പെട്ടൊളാം..

Credits: Muzik247

Kannil pettole lyrics in Manglish Thallumaala movie

Oru Flow Il Slow Il Neram, Pokum Pokkil Pettonane,
Kannil Pettole, Njan Side Il Ninnolam,

Nice Ayi Ninne Kandolam, Aa Purake Vannolam,
Peru Paranjolam, Ninne Neril Arinjolam,

En Ullu Thurannolam, Melle Nenjil Pettolam,
Alla Ane Ninne Kandal, Morum Kachi Thenga Choril,

Beefum Kootti, Semiya Payasam Thannoru Dhikkil,
Alla Ane Ninne Kandal, Morum Kachi Thenga Choril,

Beefum Kootti Pappadamode Kazhich Kazhinju,
Semiya Payasam Thannoru Dhikkil,
Kandoru Ninne Pole Thanne,

Vandu Parakkana Kathu, Thulli Therikkana Mayilu,
Pallu Polikkana Shillu, Para Parakkanu Vayilu,
Manadharil Marikkaril, Mazhavil Eriyum Trip Il Set Ay,

Kannil Pettole, Njan Side Il Ninnolam,
Nice Ayi Neril Kandolam, A Purake Vannolam,
Peru Paranjolam,Ninne Neril Arinjolam,
En Ullu Thurannolam,Melle Nenjil Pettolam,

Kannil Pettole, Njan Side Il Ninnolam,
Nice Ayi Ninne Kandolam,
A Purake Vannolam,Peru Paranjolam,
Ninne Neril Arinjolam, En Ullu Thurannolam,
Melle Nenjil Pettolam

Tags:

Thallumaala, Thallumaala songs, Thallu Maala, Tovino Thomas, Tovino Thomas songs, Kannil Pettole, Kannil Pettole song, Kannil Pettolle, Video Song, Tovino Thomas Hits, Tovino Thomas Movies, Kalyani Priyadarshan, Kalyani Pridyadaeshan movies, Beevi Song, Vishnu Vijay songs, Vishnu Vijay Hits, Khalid Rahman, Khalid Rahman movies, Ashiq Usman,

 • kannil pettole lyrics and chords
 • kannil pettole lyrics and malayalam
 • kannil pettole lyrics and notes
 • kannil pettole lyrics download
 • kannil pettole lyrics english
 • kannil pettole lyrics english pdf
 • kannil pettole lyrics free download
 • kannil pettole lyrics hindi
 • kannil pettole lyrics in tamil
 • kannil pettole lyrics karaoke with lyrics
 • kannil pettole lyrics latest
 • kannil pettole lyrics pdf download

More Details about Thallumaala movie

Movie Credits

 • Production Banner : Ashiq Usman Productions
 • Produced by : Ashiq Usman
 • Directed by: Khalid Rahman
 • DOP : Jimshi Khalid
 • Written by : Muhsin Parari
 • Co-Writer : Ashraf Hamza
 • Editor : Nishad Yusuf
 • Music Direction : Vishnu Vijay
 • Sound Design : Vishnu Govind, Sree Shankar
 • Art Director : Gokul Das
 • Action Choreography : Supreme Sundar
 • Choreography : Shobi Paulraj
 • Make Up : Ronex Xavier
 • Costume : Mashar Hamsa
 • Production Controller : Sudharman Vallikkunnu
 • Chief Associate Directors : Rafeek Ibrahim, Shilpa Alexander
 • VFX : Anish D
 • PRO : AS Dinesh
 • Still Photography : Justin James
 • Poster Designs : Old Monks
 • Distribution : Central Pictures
 • Label : Muzik247

More Lyrics: