(നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെ) Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download

നങ്ങേലിപ്പൂവേ Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download

Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download Malikappuram Movie നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെ ഒന്നായിപ്പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടെകണ്ണായി ഞാനില്ലേചെറു നാട്ടു പാതകളിൽകനവിന്റെ മാമലയിൽതളരാതെ നീ ചുമടേറവേതണലായി ഞനരികേനങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെഒന്നായി പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ …

Read more

ചെമ്പകപ്പൂ തേനിതളധരം lyrics|chembakapoo thenithal Adharam lyrics malayalam Free Download 2022

chembakapoo thenithal aadharam lyrics

chembakapoo thenithal Adharam lyrics Chembakapoo Thenithal Adharam lyrics malayalam അഴകോളാ കടലിൽ തിരയിന്നും..നബിയുള്ള മുന്നോട്ടോടുകയായികരളുരുകീ ബീവി സുലൈഖാ…. കരഞ്ഞു പോയല്ലോ.. ചെമ്പകപ്പൂ തേനിതളധരംചന്ദിരസുന്ദര പൂമുഖമത്രപംഗസലുകൾ …

Read more

ആരാധന ജീവനാഥാ മണ്ണിൽ…|Aaradhana lyrics Malayalam pathaam valavu Movie 2022 Free Download

Aaradhana lyrics Malayalam pathaam valavu Movie

Aaradhana lyrics Malayalam pathaam valavu Movie സിനിമ: പത്താം വളവ്ഗാനം: ആരാധന ജീവനാഥാസംഗീതസംവിധാനം: രഞ്ജിൻ രാജ്വരികൾ – ബി കെ ഹരിനാരായണൻഗായകർ – വിജയ് യേശുദാസ് …

Read more