ഈ മഴതൻ വിരലീ പുഴയിൽ.. |Ee Mazhathan Song Lyrics | Malayalam Song Lyrics| Ennu Ninte Moideen Movie Songs.

ഈ മഴതൻ വിരലീ പുഴയിൽ

Ee Mazhathan Song Lyrics|ഈ മഴതൻ വിരലീ പുഴയിൽ..

സിനിമ : എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ
സംഗീതം: രമേശ് നാരായൺ
വരികൾ : റഫീഖ് അഹമ്മദ്
ഗായകൻ : കെ.ജെ യേശുദാസ്

ഈ മഴതൻ…വിരലീ പുഴയിൽ..

ഈ മഴതൻ…വിരലീ പുഴയിൽ..
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയെ…
വിതുരമൊരോർമയിൽ നാമെരിയുന്നു..
വിരഹ നിലാവലപോൽ ഇവിടെ..
ഈ മഴതൻ…വിരലീ പുഴയിൽ..
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയെ…

നനമണ്ണിൽ പ്രിയതേ നിൻ..
മൃദുലപാദം പതിയുമ്പോൾ..
നനമണ്ണിൽ പ്രിയതേ നിൻ..
മൃദുലപാദം പതിയുമ്പോൾ..
ഹൃദയമിന്നീ മൺകരയായീ..
കാലമെന്തേ ചിരിതൂകീ…

ഈ മഴതൻ…വിരലീ പുഴയിൽ..
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയെ…

ഈ ജന്മം മതിയാമോ..
വിരഹ താപമിതറിയാനായ് ..
ഈ ജന്മം മതിയാമോ..
വിരഹ താപമിതറിയാനായ് ..
കര കവിഞ്ഞു പ്രാണനിലാകെ..
ഈ വികാരം നദിയായി..
ഇനി വരുമേറെ യുഗങ്ങളിലൂടെ…
അലയുമൊരേ വഴി നാം ഇവിടെ..

ഈ മഴതൻ…വിരലീ പുഴയിൽ..
ഈ മഴതൻ…വിരലീ പുഴയിൽ..
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയെ…
വിതുരമൊരോർമയിൽ നാമെരിയുന്നു..
വിരഹ നിലാവലപോൽ ഇവിടെ.

Lyrics credited by: satyamvideos