(താരകാംബരമേ ജപമാലയൂരുകയോ) Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam

Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam

Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam

Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam

താരകാംബരമേ
ജപമാലയൂരുകയോ
മുകമാനസമോ
ചിതപോലെ നീറുകയോ
കുളിരുപെയ്യണ വെണ്ണിലാവും
വീണു പൊള്ളുകയോ
തനിയേ ഇനി നീ …

ഓർമ്മതൻ വിരലോടവേ

അറിയാതെ നീയരികേ
രാവുകൾ പകലാകെയും
ചുടുതേങ്ങലാൽ നിറയേ
മെല്ലെനിന്റെ കിനാവിനെ
അഴകോടു തുന്നുകയോ
മഞ്ഞുമൈനകൾ പിന്നെയും
ചിറകാർന്നു മൂളുകയോ
മിഴിനീർക്കണം പൊഴിയാതെനീ
കരയാതെ നീ മകളേ
നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരേ
ഒന്നായി പോവണ്ടേ
ചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടേ
കണ്ണായി ഞാനില്ലേ
ചെറുനാട്ടു പാതകളിൽ

കനവിന്റെ മാമലയിൽ
തളരാതെനീ ചുവടേറവേ
തണലായി ഞാനരികേ

 • Music composed, arranged & produced by – Ranjin Raj
 • Lyrics – BK Harinarayanan
 • Singers – Ranjin Raj & Aparna Rajeev
 • Guitars – Sumesh Parameswar
 • Flute – Josy Alappuzha & Nikhil Ram
 • Recording engineers – Mani Ratnam, Mystic’s room, Chennai, Arjun B Nair, Sonic Island, Cochin
 • Session edits – Sampath S, Ranjin Raj Records, Cochin
 • Music co-ordination – KD Vincent & Don Vincent
 • Director: Vishnu Sasi Shankar
 • Producers: Priya Venu, Neeta Pinto
 • Written by: Abhilash Pillai
 • Banner: Kavya Film Company, Aan Mega Media
 • Director of Photography: Vishnu Narayanan
 • Editor: Shameer Muhammed
 • Music & Bgm : Ranjin Raj
 • Production Controller: Sanjay Padiyoor
 • Line Producer : Niroop Pinto
 • Art Director: Suresh Kollam
 • Action Choreography : Stunt Silva
 • Sound Designing: M. R. Rajakrishnan
 • Makeup : Jithu Payyanur
 • Costumes : Anil Chemboor
 • Choreography : Sherif
 • D.I Colorist : Liju Prabhakar
 • VFX : IDENT VFX LAB, ACCEL MEDIA
 • Vfx Supervisor : Sarjaas, Jobin Jacob
 • Lyrics : Santhosh varma, B.K Harinarayanan
 • Opening Titles : Sarath Vinu
 • Design : Collinsleophil
 • Chief Associate Director : Baby Panickker
 • Stills : Rahul Thankachan
 • Associate Directors : Rejis Antony, Binu G. Nair
 • Production Executives : Abhilash paingode, Shinoj kuruppampady
 • Promotion consultant : Vipin Kumar
 • Pro : Manju Gopinath