പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് എങ്ങനെ പരാതി നൽകാം|How To Complain To Prime Minister Online in Malayalam

How To Complain To Prime Minister Online, (PMO Office Complaint Number, Portal, Prime Minister Toll-Free Helpline, Mobile Phone Number, Facebook, Twitter Account, YouTube Channel)

How To Complain To Prime Minister Online in Malayalam

How To Complain To Prime Minister Online in Malayalam
How To Complain To Prime Minister Online in Malayalam

വിവിധ തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു, എന്നാൽ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷവും അവ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രയോജനം ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് പരാതിപ്പെടാം. സ്കീമുകൾ കൂടാതെ, മറ്റേതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാം, ഇതിനായി വിവിധ തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഓൺലൈനായി പരാതി നൽകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും.

പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പരാതിപ്പെടാം

 • പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഓൺലൈനായി പരാതി നൽകണമെങ്കിൽ പരാതിക്കാരൻ gov.in വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ വിലാസം ശരിയായി അറിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ PM India എന്ന് ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് ലഭിക്കും. .gov അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റാണെന്ന് മനസിലാക്കാം.
 • പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ രാജ്യത്ത് സംസാരിക്കുന്ന വിവിധ തരം ഭാഷകൾ ഉഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ഇതാണോ അത് വലത് വശത്തുകാണുന്ന ടാഗിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മലയാളം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സൈറ്റും മലയാള ഭാഷയിൽ ലഭിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരാതിപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാക്കും.
 • സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിന്റെ താഴെയായി “പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുക” എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഓപ്‌ഷനിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ നൽകും, അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ “നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കിടുക” എന്നതായിരിക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകാം. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ “പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എഴുതുക” കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
 • ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഒരു ഫോം തുറക്കും, അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ, വിലാസം, സംസ്ഥാനം, ജില്ല, രാജ്യം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഐഡി മുതലായവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം പരാതി ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും വിശദമായി പൂരിപ്പിക്കണം.
 • വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, നിങ്ങളുടെ പരാതി വിശദമായി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബോക്സ് ചുവടെ തുറക്കും.
 • പരാതി ബോക്സിൽ എഴുതുന്നതിനൊപ്പം, PDF അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫയലുകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അത് അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പരാതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
 • സ്ഥിരീകരണത്തിനായി അവസാനമായി ഒരു ക്യാപ്‌ച കോഡ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്, സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇതോടൊപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മൊബൈലിൽ അയക്കും.

പരാതിയുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി അറിയാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്

 • നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ അവസ്ഥ അറിയണമെങ്കിൽ, അതിനായി pgportal.gov.in എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അതിന്റെ ഹോം പേജിൽ, നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ വ്യൂ ഗ്രീവൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ കഴിയും.
 • ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പേജ് തുറക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകിയപ്പോൾ ലഭിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,അതേ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നൽകുകയും ക്യാപ്‌ച കോഡ് നൽകി സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.

സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എങ്ങനെ പരാതി നൽകാം

ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമായതിനാൽ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബന്ധപ്പെടുകയും പരാതികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി, PMO യുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ട്വിറ്റർ ആണ് പരാതി നൽകാൻ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരണം വളരെ വേഗത്തിലാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലും പരാതി നൽകാം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ചില സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ചുവടെയുണ്ട്, അവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകാം.

പിഎംഒയുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിconnect@mygov.nic.in
പരാതി സെൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്ndiaportal@gov.in
ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട്PMO India
ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട്PMO India
യൂട്യൂബ്PMO India

പരാതി നല്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതുക

നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, പിഎംഒ ഓഫീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വിലാസത്തിലേക്ക് എഴുതി ഒരു കത്ത് അയയ്ക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതാം, പിഎംഒ ഓഫീസിന്റെ വിലാസം, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയുടെ വിലാസം എന്നിവ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 • പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസ്: South Block, Raisina Hill, New Delhi-110011
 • താമസസ്ഥലം: 7,Race Course Road New Delhi

Read more: