‘അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെ’ കുറിച്ച് (Agneepath scheme)നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതാ| Agneepath scheme in Malayalam

Agneepath scheme

Agneepath scheme 2022: അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതാ ഇന്ത്യൻ യുവാക്കൾക്ക് സായുധ സേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് സ്കീമിന് ജൂൺ 14 ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. അഗ്‌നീപത്ത് എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര്, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന … Read more