താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം lyrics|Vaanam pole oru nooru kai neeti song lyrics|Tharam padippicha koodaram lyrics malayalam

Tharam padippicha koodaram lyrics malayalam|താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം..
രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂരം…

Tharam padippicha koodaram lyrics
  • ഗാനം: താരം…
  • ഗായകർ: ദീപക്
  • വരികൾ: സന്തോഷ് വർമ്മ
  • സംഗീതം: ശ്രീജിത്ത് എടവന
  • സിനിമ: ശിക്കാരി ശംഭു

താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം..
രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂരം…
ചോലകളും കുയിലാളും പാടും താഴ്വാരം
എല്ലാം നമുക്കിന്നു സ്വന്തം..
മേഘം കണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ട് നേരറിഞ്ഞ് നീ വളര്…
നിൻ വഴിയേ രാപ്പകല് കാവലുണ്ടേ എന്റെ കണ്ണ്

യേ.. താനേ തനന്താനേ.. തന്താനേനേ ..
രാരോ….ആരാരിരാരോ…
യേ.. താനേ തനന്താനേ.. തന്താനേനേ ..
രാരോ….ആരാരിരാരോ…
താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം..
രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂരം…

ഉണ്ണിപ്പൂവിൻ ചെറുതൊട്ടിൽ കെട്ടാനായ്
മഞ്ഞിൽ നെയ്യും തളിരാട താ..
കുഞ്ഞിൻ മിഴിയെഴുതാൻ സൂര്യൻ വരവായിതാ
കഥ ചൊല്ലി സ്വപ്നത്തിൻ തിരിക്കൂട്ടാം ഞാൻ
മുകിലോരം ചെന്നെത്താൻ ചിറകാവാം ഞാൻ.

യേ.. താനേ തനന്താനേ.. തന്താനേനേ ..
രാരോ….ആരാരിരാരോ…
യേ.. താനേ തനന്താനേ.. തന്താനേനേ ..
രാരോ….ആരാരിരാരോ…

വാനം പോലെ ഒരു നൂറു കൈ നീട്ടി
മാറിൽ ചേർക്കാം നിറതിങ്കളായ്..
ഏതോ വിധിയാൽ മുന്നിൽ ഇരുൾ മൂടിയാൽ
അകലെ നീ പോയാലും നിഴലാവാം ഞാൻ
വരുവോളം വഴിയോളം തിരിയാവാം ഞാൻ..
യേ.. താനേ തനന്താനേ.. തന്താനേനേ ..

രാരോ….ആരാരിരാരോ…
യേ.. താനേ തനന്താനേ.. തന്താനേനേ ..
രാരോ….ആരാരിരാരോ…

Shikkari Shambhu Songs lyrics in English

Thaaram pathippicha koodaaram
Raavil nilaavinte pooram….
Cholakalum kuyilaalum paadum thaazhvaaram
Ellaam namukkinnu swantham….
Megham kandu….kaattum kondu….
Nerarinju nee valaru…
Nin vazhiye raappakalil kaavalunde ente kannu
Ey thaane thananthaane…thanthaane…
Raaro aaraariraaro….
Ey thaane thananthaane…thanthaane…
Raaro aaraariraaro….
Thaaram pathippicha koodaaram
Raavil nilaavinte pooram….

Thaaram pathippicha koodaaram
Raavil nilaavinte pooram….
Cholakalum kuyilaalum paadum thaazhvaaram
Ellaam namukkinnu swantham….
Megham kandu….kaattum kondu….
Nerarinju nee valaru…
Nin vazhiye raappakalil kaavalunde ente kannu
Ey thaane thananthaane…thanthaane…
Raaro aaraariraaro….
Ey thaane thananthaane…thanthaane…
Raaro aaraariraaro….
Thaaram pathippicha koodaaram
Raavil nilaavinte pooram….

Unnippoovin cheru thottil kettaanaay
Manjil neyyum thaliraada thaa…
Kunjin mizhiyezhuthaan sooryan varavaayithaa…
Kadha cholli swapnathin thiri koottaam njaan
Mukiloram chennethaan chirakaavaam njaan
Ey thaane thananthaane…thanthaane…
Raaro aaraariraaro….
Ey thaane thananthaane…thanthaane…
Raaro aaraariraaro…….

Vaanam pole oru nooru kai neetti
Maaril cherkkaam nirathinkalaay…
Etho oru vidhiyaal munnil irul moodiyaal
Akale nee poyaalum nizhalaavaam njaan…
Varuvolam vazhiyoram thiriyaavaam njaan..
Ey thaane thananthaane…thanthaane…
Raaro aaraariraaro….
Ey thaane thananthaane…thanthaane…
Raaro aaraariraaro…….

More Lyrics