ബദാം ബദാം ദാദ കച്ച ബദാം|Badam Badam lyrics in Malayalam 2022 free

Badam Badam lyrics in Malayalam

Badam Badam lyrics in Malayalam
Badam Badam lyrics in Malayalam

ബദാം ബദാം കച്ചാ ബദാം ബംഗാളി വരികളാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, ത്രിപുര, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ കൂടാതെ ലോകം മുഴുവനും ഈ ഗാനം ഇപ്പോൾ വൈറലാണ്. പരിപ്പ് വിൽപനക്കാരനായ ഭുബൻ ബദ്യാകറാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകനും ഗാനരചയിതാവും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

“ബദം ബദം കച്ചാ ബദം” ഭുബൻ ബദ്യാകറിനെ സൃഷ്ടിയാണ് . ഈ ബ്ലോഗിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും “ബദം ബദം കച്ചാ ബദം വരികൾ” ലഭിക്കും.

Badam Badam lyrics in Malayalam

ഏയ്,
ബദാം അച്ചേ ഭലോ മതർ ചിര ചുൾ
സിറ്റി ഗൊലേര ചുരി മല ദിയേ
മൊബൈലാർ ബോഡി ഭംഗ ദിയേ ബാദം

മൊബൈലാർ ബോഡി ഗുലോ പഞ്ച് തക ഡാം
പായർ തോരാ ഹതേർ ബാല താകെ ജോഡി
സിറ്റി ഗോൾഡർ ചെയിൻ, ദിയെ ജബെൻ
തതേ സോമൻ സോമൻ തോമ്ര ബദാം പാബെൻ

ബദാം ബദാം ദാദ കച്ച ബദാം
അമർ കാച്ചേ നായികോ ബുബു ഭജ ബദാം,
അമർ കച്ചേ പബേ സുധു കച്ചാ.. ബദാം.

ബദാം ബദാം ദാദ കച്ച ബദാം
അമർ കച്ചേ നായികോ ബുബു ഭജ ബദാം,
അമർ കച്ചേ പബേ സുധു കച്ചാ.. ബദാം

Badam Badam Kacha Badam Lyrics In English

Ay..
Badam ache valo mathar chira chul
City goldar churi mala
mobilear body vanga diye badam

Mobilear body gulo panch taka dam
Paye tora hater bala thake jodi
City goldar chain diye jaben
Tate saman saman tomra badam paben

Badam badam dada kancha badam
Amar kache nayto bubu vaja badam
Amar kache pabe sudhu kancha… badam

Badam ache valo mathar chira chul
City golder churi mala
mobilear body vanga diye badam

Mobilear body gulo panch taka dam
Paye tora hater bala thake jodi
City goldar chain diye jaben
Tate saman saman tomra badam paben

Badam badam da kancha badam
Amar kache nayto bubu vaja badam
Amar kache pabe sudhu kancha… badam

Watch Badam Badam Kacha Badam Song

credits: Bajewala Records Haryanvi

More Lyrics: