ധീര ധീര.. കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ 1|Dheera Dheera Malayalam lyrics KGF Chapter 1 Movie free Download

Dheera Dheera Malayalam lyrics

Dheera Dheera Malayalam lyrics KGF
Dheera Dheera Malayalam lyrics KGF Chapter 1

Dheera Dheera Malayalam lyrics KGF Chapter 1 Movie

ആലയാഴി കടഞ്ഞൊരു സത്തിൻ
ചുടുചോര ചിന്തി ഉയിർ കൊണ്ടൊരു വീരാ..
ഉയരങ്ങളിൽ ഹിമഗിരി ശൃംഗം
ഇടിമിന്നൽ കലയാൽ വരച്ചൊരു ശൂര..
കലികാലശാപ ദുരിതാഗ്നിമോക്ഷ
ധീര..ഹേയ്..മഹാവീരാ…
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര…
ധീര ധീര ധീര ധീര
ഹേ രണധീര..
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..

(music)

പ്രതികാര കതിർ
ചൂടിയ തീക്കളി
മിന്നൽ കരനീക്കി മറ്റിയ
വീര ചതി കണ്ടക
ചൂഴി മണ്ഡലമേറി
വിജയത്തിരു കൊടിനാട്ടിയ
ശൂര ഓതിര കാടകം
മറിഞ്ഞുതിരിയും
ധീര ഹേ മഹാധീര
പ്രതികാര കതിർ
ചൂടിയ തീക്കളി
മിന്നൽ കരനീക്കി മറ്റിയ
വീര ചതി കണ്ടക
ചൂഴി മണ്ഡലമേറി
വിജയത്തിരു കൊടിനാട്ടിയ
ശൂര ഓതിര കാടകം
മറിഞ്ഞുതിരിയും
ധീര ഹേ മഹാധീര

ഓതിര കാടകം
മറിഞ്ഞുതിരിയും
ധീര ഹേ മഹാധീര

ജീവശ്വാസമായി ഉയിരിന്റെ ഈണമായി
സിരയിൽ അറിയുന്ന പ്രാണന്റെ കണികയായി
മനസ്സിൽ മധുരം ചൊരിയാൻ നീ വരൂ..
ഹൃദയം കുളിരായി തഴുക്കും തെന്നലായി
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..

(music)

ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..
ധീര ധീര ധീര ധീര
ഹേ രണധീര..
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..
ധീര ധീര ധീര ധീര
നീ രണധീര..

Dheera Dheera Malayalam lyrics in English

Aaa..
Alayazhi Kadanjoru Sathin
Chuduchora Chinthi
Uyir Kondoru Veera
Uyarangalil Himagiri Shrugam
Idiminnal Kalayaal

Varachoru Shooraa
Kalikaala Shaapa
Dhurithagni Moksha
Dheera He Mahaveera
Alayazhi Kadanjoru Sathin
Chuduchora Chinthi
Uyir Kondoru Veera
Uyarangalil Himangiri Shrugam
Idiminnal Kalayaal
Varachoru Shooraa
Kalikaala Shaapa
Dhurithagni Moksha
Dheera He Mahaveera
Kalikaala Shaapa
Dhurithagni Moksha
Dheera He Mahaveera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera He Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Ne Rana Dheera

Prathikara Kathir
Choodiya Theekkali
Minnal Karaneekki Matiya
Veera Chathi Kandaka
Chuzhi Mandalameri
Vijayatthiru Kodinaattiya
Shoora Othira Kadakam
Marinjuthiriyum
Dheera He Mahadheera
Prathikara Kathir
Choodiya Theekkali
Minnal Karaneekki Matiya
Veera Chathi Kandaka
Chuzhi Mandalameri
Vijayatthiru Kodinaattiya
Shoora Othira Kadakam
Marinjuthiriyum
Dheera He Mahadheera

Othira Kadakam
Marinjuthiriyum
Dheera He Mahadheera

Jeeva Shvasamay
Uyirinte Eenamay
Sirayil Ariyunna
Pranante Kanikayay
Manasil Madhuram
Churiyan Nee Varoo…
Hrudiyam Kuliray
Thazhukum Thennelay…

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Dheera Dheera Dheera
Dheera Nee Rana Dheera

Lahari Music | T-Series
 • dheera dheera malayalam lyrics
 • dheera veera dheera malayalam song lyrics
 • dheera dheera lyrics english
 • meaning of dheera dheera song
 • dheera dheera malayalam song
 • dheera dheera lyrics
 • dheera dheera malayalam song lyrics in english
 • dheera dheera female version lyrics
 • kgf 2 song lyrics malayalam
 • dheera dheera song lyrics tamil
 • dheera dheera kgf malayalam song mp3 download kuttyweb
 • dheera dheera kgf tamil lyrics

More Lyrics: