അകലെ അകലെ നീലാകാശം |Akale Akale Neelakasham lyrics Malayalam PDF Free Download 2022 updated

Akale Akale Neelakasham lyrics Malayalam

ഗാനത്തിന്റെ പേര്: അകലേ അകലേ നീലാകാശം
സിനിമയുടെ പേര് : ആദ്യത്തെ കൺമണി (യഥാർത്ഥ ചിത്രം : മിടുമിടുക്കി (1968)
വരികൾ: ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ്
ഗായകർ: കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി

Akale Akale Neelakasham lyrics Malayalam
Akale Akale Neelakasham lyrics Malayalam

Akale Akale Neelakasham lyrics Malayalam

അകലെ… അകലെ… നീലാകാശം…
അകലെ അകലെ നീലാകാശം
അലതല്ലും മേഘ തീർഥം
അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
അലതല്ലും രാഗതീർഥം…
അകലേ… നീലാകാശം…

പാടിവരും നദിയും കുളിരും…
പാടിവരും നദിയും കുളിരും
പാരിജാത മലരും മണവും…
ഒന്നിലൊന്നു കലരും പോലെ
നമ്മളൊന്നയലിയുകയല്ലേ…

അകലെ അകലെ നീലാകാശം
അലതല്ലും മേഘ തീർഥം
അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
അലതല്ലും രാഗതീർഥം…

നിത്യ സുന്ദര നിർവൃതിയായ് നീ
നിൽക്കുകയാണെന്നാത്മാവിൽ
നിത്യ സുന്ദര നിർവൃതിയായ് നീ
നിൽക്കുകയാണെന്നാത്മാവിൽ
വിശ്വമില്ലാ നീയില്ലെങ്കിൽ
വീണടിയും ഞാനീ മണ്ണിൽ

ആ….
അകലെ അകലെ നീലാകാശം
അലതല്ലും മേഘ തീർഥം
ആ….
അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
അലതല്ലും രാഗതീർഥം…
അകലേ… നീലാകാശം…

Matinee Now

Akale Akale Neelakasham lyrics Malayalam PDF Free Download

Akale Akale Neelakasham Lyrics In English

Akaleyakale Neelaakaasham
Alathallum Meghatheertham
Arikilente Hridayaakaasham
Alathallum Raagatheertham
Akale Neelaakaasham

Paadivarum Nadiyum Kulirum
Paarijaatha Malarum Manavum
Paadivarum Nadiyum Kulirum
Paarijaatha Malarum Manavum
ønnilønnu Kalarum Pole
Nammalønnaay Aliyukayalle

Akaleyakale Neelaakaasham
Alathallum Meghatheertham
Arikilente Hridayaakaasham
Alathallum Raagatheertham

Nithyasundara Nirvrithiyaayi
Nilkkukayaanen Aathmaavil
Nithyasundara Nirvrithiyaayi
Nilkkukayaanen Aathmaavil
Vishwamilla Neeyillenkil
Veenadiyum Njaanee Mannil

Akaleyakale Neelaakaasham
Alathallum Meghatheertham
Arikilente Hridayaakaasham
Alathallum Raagatheertham
Akale Neelaakaasham

More Lyrics: